S.No. GN Division Division No.  Photo Development Officer Name Telephone Number
01 Abayapura 244N   Mrs.G.Kalaipriya 077-4150454
02 Andamkulam 243A   Mrs.W.M.NAndawathy 071-9275821
03 Anpuvalipuram 243C   Mrs.B.Premavani 077-9221805
04 Arasady 244J   Mrs.Krishnavani 076-3015249
05 Arunagirinagar 244G   Mrs.S.Dachchananthy 077-3500860
06 Chinabay 229A   Mr.A.C.M.Faiyas 076-9168321
07 Illuppaikulam 242B   Mr.S.Piratheepan 077-2316591
08 Jinnanagar 244O   Mr.M.Y.M.F.Rifkhana 077-5142336
09 Kanniya 243B   Mr.T.Mayuran 077-5221886
10 Kappalthurai 229E   Mr.S.Sayanaraj 077-2276528
11 Kavattikudah 229D   Mr.A.C.M.Faiyas 076-9168321
12 Kovilady 243P   Mrs.S.Neeruja 077-1038822
13 Linganagar 244R   Mrs.S.Vasuki 077-1271255
14 Manayaveli 244F   Mr.N.Jeyakanthan 077-0467864
15 Mangayoothu 243K   Mr.G.Mohanarajan 077-6480047
16 Mihindupura 243I   Mrs.B.Premavani 077-9221805
17 Mudcove 244M   Mrs.P.Logini 077-5909081
18 Murugapuri 243G   Mrs.G.Kavitha 077-1698773
19 Muthunagar 229F   Mr.A.Sukirtharaj 077-3726823
20 Nachchikudah 229C   Mr.F.M.Mujahith 077-3098029
21 Orr's Hill 244P   Mrs.T.Sujenthini 071-0476372
22 Palaiyuthu 243D   Mrs.A.Sridevi 071-7637096
23 Pattanatheru 244K   Mrs.N.Suhashini 077-2134024
24 Peeliyadi 243J   Mr.T.Mayuran 077-5221886
25 Peruntheru 244L   Mrs.N.Suhashini 077-2134024
26 Poompuhar 243O   Mrs.R.Suguna 077-9877968
27 Puliyankulam 243L   Mrs.N.Sutharshini 076-3933310
28 Salli 242A   Mr.R.Rodrigus 077-9529567
29 Sampalthivu 242   Mr.K.Parameshwaran 077-7346999
30 Selvanayagapuram 243M   Mrs.M.Rasamalar 077-5382274
31 Singhapura 243H   Mrs.M.H.Jelisha 075-4284270
32 Sivapuri 244Q   Mrs.J.Vijayaranjani 077-8607749
33 Sonakavadi 244I   Mrs.S.Dachchananthy 077-3500860
34 Sumedankarapura 229B   Mr.R.Suthakaran 077-3775848
35 Thillainagar 244H   Mrs.Krishnaveni 076-3015249
36 Thirukkadaloor 243F   Mrs.K.Ithayaramani 077-3693423
37 Uppuveli 243   Mrs.K.Krishanthini 077-0736748
38 Varothayanagar 243N   Mr.R.Srirangarajah 077-6174304
39 Villundy 244E   Mr.N.Jeyakanthan 077-0467864
40 Vellaimanal 229   Mr.A.M.Samanudeen 077-9341425
41 Velveri 243Q   Mr.P.Muhunthan 077-7040351
42 Welgama 243E   Mr.P.Muhunthan 077-7040351

News & Events

08
Sep2018

**

28
Aug2017

Divisional Spots Meet -2019.03.30

Divisional Sports Meet was held on 2019.03.30...

Scroll To Top